ท่านสามารถขอ QR-Code สำหรับเข้าชมงาน CP Innovation Exposition 2016 ได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเอง
โดยการระบุรหัสพนักงานของท่านหากไม่พบ กรุณาระบุรหัสประจำตัวประชาชน
หากท่านไม่ทราบกรุณาติดต่อฝ่ายบุคคลเพื่อสอบถามรหัสพนักงาน